Yazar : owner

IFY token owner hesabıdır. Sadece sistemsel güncelleme bilgileri paylaşacaktır...
Adres : 0xb79A7e173F64AD92ff3b4cF8d777Fe636218f52C
Matic bakiyesi : 57.327723468817997859 MATIC
IFY bakiyesi : 150001755.199 IFY
Ref hakkı : 10017
Referans :
Karma : 0
Referans geliri : 3.168 IFY
Aldığı bağışlar : 0.0 IFY
Gönderdiği bağışlar : 115.0 IFY
Toplam satınalma : 200.0 IFY
Tüm yazıları

IFY bağışı yap (Mevcut bakiyeniz : 0.0 IFY)

Bu yazara bağış yapanlar
Adres Miktar